FC Dames Ternat:
plezier ... progressie ... prestatie!

Visie

Jeugdbeleid


FCDT wil als voetbalvereniging een sportieve visie uitdragen op een financieel gezonde basis.

FCDT stelt zich als doel om iedereen (ongeacht etnische achtergrond, cultuur, religie, ...) volgens haar eigen mogelijkheden, de kans te geven verder te groeien in haar sport. We doen dit op een pedagogisch en sportief verantwoorde manier, via een goed onderbouwde voetbaltechnische opleiding en onder deskundige begeleiding. Mede door een constructief en open beleid willen we komen tot het scheppen van een verbondenheid met onze club FCDT.

Wij willen onze speelsters opleiden in een kindvriendelijke omgeving waar we naast de voetbaltechnische opleiding ook aandacht besteden aan educatieve en sociale waarden. Het is de intentie om iedere speelster met plezier haar hobby te laten uitoefenen.

Op langere termijn is het onze bedoeling om de speelsters op te leiden zodat ze klaar zijn om de stap te zetten naar onze A-kern.

De globale jeugdwerking is gebaseerd op twee grote pijlers:

 • sportief gedeelte (= leerplan)
 • Sociaal gedeelte

Sportief gedeelte

De doelstellingen en visie van de club moeten we als trainersstaf uiteindelijk vertalen naar oefenstof. Er is een leerplan opgemaakt met daarin een opsomming van alle aspecten die de moderne voetbalster moet beheersen om uiteindelijk de stap te kunnen zetten naar een eerste elftal.

Dit leerplan steunt op 3 belangrijke pijlers:

 1. Fun is al spelende leren voetballen
 2. Formation is procesgericht leren
 3. Zonevoetbal als opleidingsfilosofie

 

I. FUN

In de opleiding worden er veel leuke leermomenten aangeboden: van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier. Plezier hebben in voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en goed presteren.

Plezier voor iedereen = fun voor iedere speelster, ongeacht haar niveau. Het plezier om te spelen en het plezier om te leren = voetbal spelen!

We blijven daarom steeds trouw aan volgende principes:

 • Iedereen speelt, d.w.z. we werken met een beurtrolsysteem;
 • Alle speelsters die in het weekend op het wedstrijdblad staan, spelen ook effectief minstens de helft van de duur van de wedstrijd (uitgezonderd bij kwetsuur of onheus gedrag)

Ons motto is dat iedereen ongeacht haar voetbalcapaciteiten het recht heeft om minstens de helft van de volledige wedstrijd op het veld te staan. Bij groepen met een ruime speelsterskern zijn we genoodzaakt om met een beurtrolsysteem te werken.

De trainers moeten ervoor zorgen dat iedere speelster ongeveer evenveel aan bod komt. Als ouder kan je hieraan meewerken door de trainers ruim op voorhand in te lichten via mail of sms wanneer je kind om één of andere reden niet aan een wedstrijd kan deelnemen. Zo vermijden we dat speelsters meerdere wedstrijden na elkaar niet kunnen deelnemen.

Ons motto dat iedereen minstens de helft speelt, is echter geen vrijgeleide om niet te trainen of zich niet te gedragen! Speelsters die zich misdragen op training kunnen immers steeds gesanctioneerd worden met een niet-selectie! De trainer kan beslissen om een speelster minder of geen speelgelegenheid te geven tijdens een wedstrijd, in functie van een disciplinaire maatregel!

 

II. FORMATION

Het formation gedeelte wordt opgesplitst in verschillende fases

 • 5-8 jaar: EXPLORATIE = balgewenning
 • 9-14 jaar: INDIVIDUELE OPLEIDING = Basistechnieken en basistactieken = BASICS; functioneren in teamverband = TEAMTACTICS
 • 15-18 jaar: VERVOLMAKING = integratie in volwassenenvoetbal

 

III. ZONEVOETBAL

Het zonevoetbal:

 • Is een spelconcept en geen spelsysteem
 • Omvat principes in B+ (balbezit) en in B- (balverlies) en omschakeling
 • Zoneprincipes zijn spelprincipes die in zijn totaliteit tijdens 11 tegen 11 toegepast worden.
 • Uit die zoneprincipes worden teamtactics afgeleid waarvan er al een aantal in 5 vs 5 en 8 vs 8 aangeleerd worden.

Sociaal gedeelte

Naast de werking op sportief gebied willen we als club ook ons steentje bijdragen tot de ontwikkeling van sociale vaardigheden van onze speelsters.

De ervaring leert ons dat we veel energie moeten steken in het goed functioneren van onze speelsters op sociaal gebied en dat een gedragscode hierbij noodzakelijk is geworden. Deze kan u hierna lezen.

 

I. Inleiding

FCDT wil dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich ontwikkelen. We vinden normen en waarden ook bij het voetballen belangrijk. FCDT wil daarom actief werken aan de bewustwording bij speelsters, trainers, afgevaardigden en ouders op dit vlak.

FCDT moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar meisjes samen met plezier en met voldoening kunnen voetballen. Het gaat over hoe we met elkaar omgaan en over wat we normaal en niet normaal vinden.

Daarom hebben we richtlijnen opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt deze gedragscode actief uit. Maar ook trainers, afgevaardigden en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, wat betreft het uitdragen en bewaken van deze voorschriften.

 

II. Doelstelling

FCDT wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen en ontwikkelen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste  elementen.

Verder streven we ernaar om elk team op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen, dat er voldoende uitdaging aanwezig is om beter te gaan voetballen.

Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bereiken dat FCDT een vereniging is om trots op te zijn, met uitstraling op en naast het veld.

Iedereen die betrokken is bij FCDT, dan wel als lid, trainer, afgevaardigde of vrijwilliger, moet op de hoogte zijn van de gedragscode. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders hiervan op de hoogte moeten zijn. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.