FC Dames Ternat..
méér dan een elftal

Ouderraad

Inleiding

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de jeugdspeelsters en dient als klankbord.
De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor het bestuur en de daarbijhorende cellen.

Doelstelling

1. Sfeer binnen en rondom de verschillende groepen opvolgen
2. Positieve medewerking verlenen aan de uitbouw van de club 
3. Nevenactiviteiten mee helpen organiseren

Wie zijn de leden van de ouderraad?

Voor het seizoen 2018-2019 zijn de leden van de ouderraad: Erika Segers, Carine Walravens, Els Lelie, Annick Bardijn, Steve Van Volsem, Veerle Dehertog, Sarah De Meersman en Rachid Ibouhirchan.

Hoe de ouderraad contacteren?

We proberen ervoor te zorgen er per groep een aanspreekpunt is waar al jullie info, ideeën, verbeterpunten, etc...worden gekanaliseerd zodat geen info verloren gaat. Je kan de ouderraad contacteren via e-mail naar ouderraad@fcdamesternat.be.